Klub online

Z důvodu mé mateřské dovolené nyní otevření klubu neplánuji.
Děkuji za pochopení.

  • Přejete si v tomto roce více porozumět svému jídelnímu chovávání, popřípadě konečně dostat své stravovací návyky pod kontrolu?
  • Chcete se přestat trápit dietami a nekonečnými neúspěšnými pokusy jíst lépe, popřípadě zhubnout?
  • Chcete být sebevědomější, více rozumět sami osobě a cítit se lépe ve svém životě?
  • Jste ochotni se podívat na Váš způsob stravování v širší perspektivě Vašeho života a prožívání?
Mgr. Iva Štarková

Pokud ano, ráda bych Vás pozvala do klubu Emoční jedlíci, kde naleznete potřebné informace, podporu, motivaci, sebevědomí k tomu, abyste našli svou individuální cestu ke svému vysněnému cíli.

V klubu emočních jedlíků Vás čeká:


Jak to bude probíhat?

První týdny budou náročnější, protože se dotkneme svých stínů a budeme pátrat po hlubších příčinách našeho stravování tak, abychom získali náhled a větší porozumění sami sobě. To je základ, protože když chceme něco posunout a změnit, musíme nejprve poznat, o co se vlastně jedná a s čím budeme pracovat.

Také se zaměříme na to, jak se vyrovnat se zklamáním a pocitem selhání při pokusech jíst lépe, protože právě tato zklamání a následná nedůvěra v sebe, nám může bránit posouvat se dál. Pravděpodobně důležitou částí pro mnohé z Vás bude téma, jak částečně nebo úplně vystoupit ze začarovaného kruhu přejídání a následného odpírání si jídla či diet.

Nedílnou součástí celého programu bude hledání a definování Vaší individuální cesty řešení, práce s emocemi, vůlí a motivací. Podíváme se i na techniky, které nám pomůžou se na této cestě udržet a na budování důvěry, sebevědomí a dobrého vztahu k sobě sama, který v celém procesu může hrát klíčovou roli.


Co Vám klub emočních jedlíků reálně přinese?

Záleží na charakteru Vašich potíží. Někteří účastníci patří mezi ty, kterým klub pomůže porozumět svému jídelnímu chování, osvojit si účinné strategie a posílit své sebevědomí tak, že jsou připraveni udělat reálné a hlavně trvalé změny v tom jak se stravují.

Čím déle ale trvají naše potíže s přejídáním, čím dříve jste se ve svém životě naučili používat jídlo jako reakci na stres, deprivaci, frustrací a další emoce, čím více neúspěšných pokusů jíst lépe za sebou máte, tím více času je potřeba a zotavení a změnu. Dlouhodobý proces však nemusí být tak náročný a nepříjemný, jak to vypadá. Rozhodně je příjemnější, než se stále dokola stejným způsobem snažit jíst lépe a zažívat zklamání.

Také je to cesta, na které lze získat víc, než „jen“ lepší stravovací návyky a menší tělesnou hmotnost. Mám na mysli pozitivním vztah k sobě sama a lepší pocit ze svého života, o kterém si myslím, že je k nezaplacení. V tomto procesu Vás v klubu mohu doprovázet a podporovat, bez ohledu na to, jak velké Vaše potíže nyní jsou. Možná za těch šest měsíců nedojdete na cílovou rovinku, ale můžeme společně najít směr, kterým se Vaše cesta bude ubírat, tak abyste se cítili lépe.


Praktické informace

Začínáme 1.2.2021. Klub končí 31.7.2021, materiály a videa Vám budou k dispozici ještě minimálně 3 měsíce po ukončení, abyste s nimi mohli dále pracovat. Je jen na Vás zda se účastníte facebookové skupiny, materiály Vám v případě domluvy budou zasílány na email.

Účast na skupinových setkáních je žádoucí, ale samozřejmě dobrovolná. Budou probíhat přes Skype či Zoom. Není nutné být ve skupině aktivní ve smyslu před všemi mluvit, ale podmínkou je mít zapnutou kameru (z důvodu pocitu bezpečí ostatních účastníků skupiny). První setkání se uskuteční 2.2.202118:00 – 19:00/19:30. Setkání budou každé druhé úterý v 18:00, tj. 2.2, 16.2, 2.3... pokud nebude stanoveno jinak.

Postupně budeme procházet zmíněnými tématy, ke kterým získáte informace a typy jak s tématem pracovat. Vše následně můžeme probrat při skupinových setkáních a ve facebookové skupině. Budu Vás tímto způsobem podporovat a reagovat na Vaše dotazy.

Při zakoupení rozšířeného členství Emoční jedlíci klub VIP získáte navíc 2 individuální konzultace (2x 30 min.) a ucelený program videopřednášek na téma sebevědomí, které může být při procesu změny jídelníčku zásadní. Videoprogram se zabývá tím, jak získat více sebeuvědomění, pocitu sebehodnoty, sebedůvěry a sebepřijetí. Obsahuje praktické informace a typy. Poukazuje na rizika současných metod při práci se sebevědomím. Obsahuje zásadní informace o fungování psychiky, se kterými se často setkávám u klientů v mé psychoterapeutické praxi, kterým když porozumí, přirozeně mění jejich náhled na sebe sama a zacházení se sebou. Videa mají dohromady téměř 3 hod. Přístup k nim budete mít min. 12 měsíců.


Pro koho není klub vhodný

Není vhodný pro lidi, kteří se chtějí zabývat pouze jídlem a hubnutím, nechtějí pracovat se širšími souvislostmi. Není vhodný pro lidi, kteří se pro program z počátku krátkodobě nadchnou, ale nechtějí podstoupit několikaměsíční cestu. Není vhodný pro lidi, kteří nemají přístup k internetu a potřebnému technickému zařízení. Není vhodný pro lidi, kteří jsou nyní ve svém životě vytížení natolik, že nebudou mít čas se věnovat sami sobě alespoň hodinu týdně, nebo procházejí jinou zásadní životní změnou a destabilizací. Program není určen pro lidi v akutní fázi mentální anorexie, nebo bulimie.

S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na emailu na info@emocnijedlici.cz, nebo na tel: +420 606 073 011.

Přihlášením do klubu souhlasíte s níže uvedeními podmínkami

Ve výše uvedeném programu budeme pracovat s terapeutickými metodami, přes to však klub nenahrazuje psychoterapeutickou, psychologickou či lékařskou péči. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z výše uvedeného klubu osoby, které by narušovaly průběh setkávání, nebo se chovaly nevhodně k ostatním účastníkům. Kapacita klubu je omezena.

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Těším se na Vás uvnitř klubu
Mgr. Iva Štarková
terapeutka a zakladatelka Emočních jedlíků


Design © 2018 Jan Štark