Podpůrně – terapeutická setkání Emočních jedlíků v Praze

Probíhají blokově, vždy v sobotu od 13:00 do 18:00 hodin.

Termíny:

Cena sobotního setkání je 600 až 900 Kč podle finančních možností účastníka a toho, jakou to pro něj setkání bude mít hodnotu.

Dá se platit na místě hotově, nebo předem na účet, který sdělím při přihlášení.

Přihlásit se můžete na emailu info@emocnijedlici.cz, nebo na tel. čísle 606 073 011, nejpozději týden před plánovaným setkáním. Účastník je přihlášený po zaplacení rezervačního poplatku 300 Kč, údaje k platbě a storno podmínky Vám zašlu po přihlášení.

Setkání se koná v prostorách Podolského spolku, který najdete na adrese Dvorecké náměstí 403/4, Praha – Podolí, mapa zde.

Autobusová i tramvajová zastávka: Dvorce. Podolský spolek se na nachází v suterénu budovy, zvonek s nápisem „Spolkovna“


Co je podpůrně - terapeutická skupina, co od ní můžete očekávat?

Podpůrně - terapeutická skupina je svobodným a bezpečným prostorem, kde si lidé, kteří mají podobné zkušenosti a potíže, poskytují vzájemnou podporu, zkušenosti a porozumění tak, aby byli schopni svou situaci řešit, či lépe zvládat.

Výše uvedená skupina je skupina vhodná pro lidi, kteří se přejídají, jsou emocionálně závislí na jídle, a pro ty, kteří vědí, že jejich stravovací návyky jim škodí, ale nedokáží to sami změnit. Skupina je jak pro lidi, který nemají problémy s váhou, tak pro lidi dlouhodobě trpící nadváhou, či obezitou.

Výhodou podpůrně – terapeutické skupiny je, že její členové berou svou situaci do svých rukou a inspirují ostatní. Necítí se se svým problémem sami. Často se ve skupině zlepšují jejich komunikační a sociální dovednosti. Lidé získávají ve skupině přirozenou podporu a motivaci k tomu, změnit své stravovací návyky. Skupina je otevřena každému, kdo má zájem a přichází s respektem k sobě i ostatním.

Na skupinu lze přijít jednorázově, nebo opakovaně.

Jak setkání skupiny probíhá?

Při prvním setkání Vás uvítám, seznámím s informacemi o průběhu setkání a odpovím na případné otázky. Důležitou částí je vymezení pravidel, která se účastníci zavazují dodržet. Pravidla mají zajistit bezpečí a důvěru. Například pravidlo mlčenlivosti, že žádné informace vyslovené při schůzkách neopustí místnost. Účastníci sedí v kruhu. Každý ze skupiny pokud chce, má poté prostor vzít si slovo. Například může sdělit ostatním něco o sobě, nebo co od setkávání očekává, případně jen jak se zrovna má. Účastníci většinou rychle najdou společné téma, nad kterým vedou rozhovor a sdílejí své zkušenosti a cíle, hledají motivaci. Často odkrývají i souvislosti mezi svým stravovacími návyky a dalšími oblastmi života. V závěru schůzky účastníci hodnotí, jaké pozorují změny a jaký to pro ně mělo přínos. Na skupinu leze přijít jednorázově, nebo opakovaně.


Design © 2018 Jan Štark